കോവ്ഡ് -19 തത്സമയം മുഖ്യമന്ത്രി

കോവ്ഡ് -19 തത്സമയം മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1184 കൊവിഡ് കേസുകള്‍; 784 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി