ശ്രീവിജയ എയര്‍ലൈന്‍സിന്‍റെ വിമാനം കാണാതായി 

ശ്രീവിജയ എയര്‍ലൈന്‍സിന്‍റെ വിമാനം കാണാതായി 

ജക്കാര്‍ത്തയില്‍ ശ്രീവിജയ എയര്‍ലൈന്‍സിന്‍റെ വിമാനം കാണാതായി. SJ182 എന്ന വിമാനമാണ് കാണാതായത്. ജക്കാര്‍ത്തയില്‍ നിന്ന് ബോണിയോ ദ്വീപിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു വിമാനം. പറന്നുയര്‍ന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്പത് യാത്രക്കാര്‍ വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം.