സ്ഫോടനാനന്തരം അവശേഷിച്ചത് നാല് നിലയുള്ള കോണ്‍ക്രീറ്റ് കൂനകള്‍