നാസയുടെ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ പേടകം വ്യാഴാഴ്ച യാത്ര തിരിക്കും

നാസയുടെ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ പേടകം വ്യാഴാഴ്ച യാത്ര തിരിക്കും

. ⁣

നാസയുടെ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ പേടകം വ്യാഴാഴ്ച യാത്ര തിരിക്കും. എട്ടു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പര്യവേഷണത്തിനിടയിൽ ചൊവ്വയെ കാണാനും കേൾക്കാനുമുള്ള കാമറകളും മൈക്രോഫോണുകളും പ്രിസേവരൻസ് എന്ന റോവറിൽ  ഇത്തവണ  ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാസയുടെ അറ്റ്ലസ് -വി റോക്കറ്റാണ് പ്രിസേവരൻസിനെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിക്കുക.

പ്രിസേവരൻസിൻ്റെ പ്രധാന ദൌത്യങ്ങൾ-

- ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ചു പഠിക്കുക

- ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം  ആരായൽ

- അവിടുത്തെ കല്ലും മണ്ണും ശേഖരിക്കൽ

- ഭാവിയിലുള്ള റോബോടിക് , മനുഷ്യ പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് കളമൊരുക്കൽ

വൻ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ചൊവ്വ പര്യവേഷണ ദൌത്യത്തെ നാസ കാണുന്നത്.